برچسب Label

تعریف برچسب

 

برچسب تکه ای از کاغذ، پلیمر، پارچه ، فلز یا دیگر مواد است که به یک بسته بندی یا شیء الصاق شده و روی آن ممکن است اطلاعاتی در مورد محصول، بارکد، نشانی، علائم هشدار دهنده و غیره به نمایش در آمده باشد.

برچسب ها بسته به نوع عملکردی که از آنها مورد نیاز است از جمله چسبندگی متفاوت، مقاومت در برابر دما، سختی برچسب، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر حلال ها و مایعات شیمیایی و یا هر ویژگی خاصی که کاربر به آن نیاز دارد به انواع مختلف تقسیم می شود.